Rura wielowarstwowa PEXAL

RURA wielowarstwowa PEXc WINNY-AL. - OPIS

Rura wielowarstwowa Winny-al składa się z wewnętrznej i zewnętrznej
warstwy wykonanej z polietylenu sieciowanego, który nie tylko
zapewnia wysoką odporność mechaniczną, ale jest również odporny na
działanie substancji chemicznych oraz temperatury. Środkowa warstwa
stabilizująca (antydyfuzyjna) wykonana jest z aluminium spawanego
doczołowo metodą TIG/laser pozwalającą na uzyskanie lepszej
elastyczności rury i wyklucza koncentrację naprężeń powstających
podczas gięcia rury i zapewnia dokładne przyleganie złączek.
Poszczególne warstwy (aluminium i polietylenu sieciowanego) są ze
sobą całkowicie połączone warstwą kleju, co zapobiega rozwarstwianiu
się rury.

Zastosowanie:
• Dystrybucja ciepłej i zimnej wody pitnej, systemy grzewcze i sanitarne.
• Dystrybucja innych płynów wykorzystywanych w systemach
grzewczych, również podłogowych.
• Dystrybucja wody oraz innych płynów w celach przemysłowych.
• Dystrybucja płynów spożywczych.
System ten jest zgodny z najwyższymi wymaganiami bezpieczeństwa
odnośnie zanieczyszczeń dystrybuowanego płynu. Wszystkie
komponenty zostały wyselekcjonowane i obrabiane w sposób
gwarantujący maksymalne bezpieczeństwo systemu.
• Odporność na korozję i zarastanie kamieniem.
• Okres eksploatacji instalacji około 50 lat w przeciętnych warunkach
użytkowania (zgodnie z wymaganiami DVGW).
• Odporność na przenikanie gazów (antydyfuzyjność 100%).
• Mały współczynnik rozszerzalności liniowej, a co za tym idzie, mniejsze
trudności z kompensacją wydłużeń termicznych.
• Odporność na rozwój bakterii.
• Stosowane materiały nie są toksyczne.
• Łatwość profilowania pozwalająca omijać elementy konstrukcyjne
budynku.
• Krótki czas montażu dzięki prostym i pewnym połączeniom.
• Mała chropowatość bezwzględna, a co za tym idzie – niskie opory
przepływu.

RURA wielowarstwowa PEXc WINNY-AL.

RURA wielowarstwowa PEXc WINNY-AL. sieciowanie C

parametry: max temperatura 95°C
max ciśnienie: 10 bar

RURA wielowarstwowa PEXc WINNY-AL. w otulinie

Rura wielowarstwowa
WINNY-Al PEXc w otulinie

Vero

Technika grzewcza i sanitarna

Więcej o Vero

Adres

ul. Myślenicka 133, 30-698 Kraków

Telefon

(012) 659-85-00 fax (012) 654-73-23

Masz pytania? Napisz do nas