Jaki wybrać zawór bezpieczeństwa?

zawor

Zadaniem zaworów bezpieczeństwa, wykorzystywanych w instalacjach ciśnieniowych, jest zabezpieczenie układu przez nadmiernym wzrostem ciśnienia cieczy, pary lub gazów. Sprawdź, jaki zawór wybrać.

Ogólna charakterystyka zaworów bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa utrzymują ciśnienie w instalacji w określonej wartości, upuszczając nadwyżki czynnika do atmosfery lub do przyłączonego (kątowe zawory bezpieczeństwa) zbiornika, gdy maksymalne ciśnienie dopuszczalne zostanie osiągnięte. Sprężynowych zaworów bezpieczeństwa z kolei nie trzeba podłączać do energii elektrycznej, dzięki czemu instalacje są chronione przed uszkodzeniami. Zaletą oferowanych przez nas zaworów bezpieczeństwa jest szybkość ich działania. Zawory otwierają się i zamykają poprzez ciśnienie, które wywiera medium na zawór bezpieczeństwa. 

Jakie rodzaje zaworów bezpieczeństwa wyróżniamy?

Podział zaworów bezpieczeństwa przebiega ze względu na rodzaj przyłącza. Zawory dzielą się zatem na zawory z przyłączami:

  • gwintowanymi, 
  • gwintowanymi na wlocie,
  • kołnierzowym na wylocie, 
  • kołnierzowymi,
  • do spawania.

Zawór bezpieczeństwa dobiera się ze względu na parametry systemu, takie jak medium, ciśnienie otwarcia i robocze, a także wymagana przepustowość. Pamiętaj, aby przed montażem zaworu bezpieczeństwa na instalacji sprawdzić, czy zawór nie został uszkodzony w trakcie transportu. Przed montażem weryfikuje się również, czy przyłącza są czyste od pyłków, kurzu i zabrudzeń. Zawory montuje się w pozycji pionowej.

Jakie zawory bezpieczeństwa mamy w naszej ofercie?

W naszej ofercie posiadamy zawory grzejnikowe, grzejnikowe ozdobne, zawory bezpieczeństwa. Naszym klientom proponujemy szeroki wybór zaworów grzejnikowych odcinających prostych, odcinających kątowych, prostych z nastawą wstępną oraz kątowych z nastawą wstępną. Termostatyczne zawory grzejnikowe zbudowane są z dwóch elementów: zaworu przygrzejnikowego oraz głowicy termostatycznej. Regulują temperaturę panującą w pomieszczeniu oraz zakres pracy urządzenia. Dzięki temu ustalony zostaje nastaw wstępny, regulujący zawór grzejnikowy. Oferowane przez nas zawory termostatyczne sprawiają, że straty ciepła są minimalne.

Vero

Technika grzewcza i sanitarna

Więcej o Vero

Adres

ul. Myślenicka 133, 30-698 Kraków

Telefon

(012) 659-85-00 fax (012) 654-73-23

Masz pytania? Napisz do nas