Jak prawidłowo montuje się zawory bezpieczeństwa?

zawory

Instalacje hydrauliczne do swego prawidłowego działania wymagają zastosowania nie tylko właściwie dobranych pod względem średnicy i dopuszczalnego ciśnienia rur, ale także niezbędnej armatury sterującej transportem cieczy lub gazu. Poza zaworami zamykającymi, zmieniającymi natężenie czy kontrolującymi kierunek przepływu stosuje się również zawory bezpieczeństwa. Przekonajmy się, jaką odgrywają rolę i sprawdźmy, w jaki sposób powinny zostać zamontowane.

Jaka jest funkcja zaworu bezpieczeństwa?

Zawory bezpieczeństwa są montowane w układach hydraulicznych, które wymagają ochrony przed nagłym wzrostem ciśnienia przepływającej przez nie cieczy. Stosuje się je w instalacjach wodociągowych, a także systemach centralnego ogrzewania – przy kotłach, bojlerach oraz ogrzewaczach ciepłej wody użytkowej, a także wkładach kominkowych z płaszczem wodnym. Ich funkcją jest reakcja na sytuację, w której ciśnienie przekracza ściśle określony zakres. W takim przypadku zawór ulega otwarciu, a ciecz przedostaje się do odpowiedniej części układu np. odpływu prowadzącego do kanalizacji. Celem montowania zaworów tego rodzaju jest niedoprowadzenie do uszkodzenia zamontowanych urządzeń, a także zagrożenia dla życia i zdrowia osób, które mogą się znaleźć w ich pobliżu w razie wystąpienia awarii.

Gdzie należy montować zawory bezpieczeństwa?

Zawór bezpieczeństwa powinien znaleźć się w miejscu przewidzianym przez projektanta konkretnej instalacji. Zwykle są one zakładane w pobliżu zabezpieczanego urządzenia – kotła, bojlera, zbiornika albo przeponowego naczynia wzbiorczego. Zawór montuje się na przewodzie zasilającym, a niekiedy także na powrotnym. Powinien on zostać umieszczony zgodnie ze wskazaniami producenta – na ogół wymaga się, żeby trzpień zaworu był ustawiony w pozycji pionowej, jednak w części konstrukcji dopuszczane są ponadto ustawienia poziome. Niedopuszczalny jest montaż inny niż zalecany, nie wolno również ingerować w mechanizm zaworu. W niektórych przypadkach zawór bezpieczeństwa jest częścią grupy zasilającej wraz z manometrem i odpowietrznikiem.

Vero

Technika grzewcza i sanitarna

Więcej o Vero

Adres

ul. Myślenicka 133, 30-698 Kraków

Telefon

(012) 659-85-00 fax (012) 654-73-23

Masz pytania? Napisz do nas